Duurzaam wonen

Uw woning is aangesloten op het WKO-systeem van Warm Kop Grasweg. Voor de levering van warmte en koude uit de WKO gebruiken we een duurzaam en milieuvriendelijk systeem: de warmtepomp. Hiermee kunt u uw woning aangenaam verwarmen wanneer het kouder is en heerlijk verkoelen in de warme zomermaanden. Bovendien beschikt u altijd over warm kraanwater.

Hoe werkt een WKO?

Een WKO-systeem slaat energie uit het gebouw op in de bodem. We slaan de warmte die in het gebouw zit op in een bron en de koude in een andere bron. In de zomer gebruiken we koud grondwater om uw woning te verkoelen. Dit water stroomt door de vloerleidingen en geeft koeling af. Op deze manier warmt het water iets op. Dit warme water slaan we op in de andere bron in de bodem.

In de winter werkt het juist omgekeerd: we gebruiken dan het water uit de warme bron om uw woning te verwarmen. De warmtepompen zorgen ervoor dat het water de juiste temperatuur heeft om uw woning aangenaam warm te maken. Dit warme water stroomt door de vloerleidingen en geeft warmte af. Daarna slaan we het afgekoelde water weer op in de koude grondwaterbron.

Verwarming in de winter - Warm Kop Grasweg
Koeling in de zomer- Warm Kop Grasweg

Werking in de woning

Afleverset

In uw woning of bedrijfspand is een afleverset geplaatst (de DRIES-box). Deze afleverset heeft een warmtemeter en een meter voor warm tapwater. De gecombineerde vloerverwarming en vloerkoeling van uw woning en de warm tapwaterleidingen in uw woning zijn op deze afleverset aangesloten. Op de pagina documenten vindt u in de handleiding van de afleverset een uitgebreide beschrijving over hoe een afleverset eruit ziet en werkt. Verder leest u daar welke leidingen op de afleverset zijn aangesloten. Ook vindt u in de handleidingen een instructie hoe u op de digitale verbruiksmeter bij de afleverset uw verbruik van warmte en warm tapwater kan uitlezen.

Afleverset vrijhouden - Warm Kop Grasweg

 

Thermostaat

Met de thermostaat kunt u de temperatuur aanpassen. Hiernaast leest u onze tips:

  • Kies voor een vaste temperatuur
  • De thermostaat werkt langzaam, verander de temperatuur alleen als het echt nodig is
  • Zet de stand maximaal een paar graden lager dan de vaste temperatuur in de vakantie- of nachtstand
Een vaste temperatuur - Warm Kop Grasweg
Thermostaat is traag - Warm Kop Grasweg
1, 2 of 3 graden lager - Warm Kop Grasweg
Vloerverwarming en vloerkoeling

De afleverset is aangesloten op uw vloerverwarming/vloerkoeling. Dit is de belangrijkste bron van verwarming. Let goed op bij het kiezen van een geschikte vloer. U vindt alle belangrijke voorwaarden in de brochure op de documentenpagina.

Vloerverwarming - Warm Kop Grasweg
Vloerkoeling - Warm Kop Grasweg

 

Eigendom

De afleverset, inclusief verbruiksmeter, is eigendom van Warm Kop Grasweg. Alles vanaf de afleverset tot en met de binneninstallatie is eigendom van de eigenaar van uw woning. Dit bent uzelf of uw verhuurder. Ga voorzichtig om met de afleverset en verbruiksmeter. Hang of monteer niets op, aan, boven en onder de afleverset. De plek waar de afleverset staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven, voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie door of namens Warm Kop Grasweg. Zorg er ook voor dat er geen dingen in de buurt van de afleverset staan die de afleverset kunnen beschadigen. Wordt er toch iets beschadigd of is de verzegeling verbroken? Neem dan direct contact met ons op.

    Handleiding afleverset    

De binneninstallatie in uw woning behoort niet tot het eigendom van Warm Kop Grasweg. Wel is de binneninstallatie van grote invloed op het functioneren van ons energiesysteem. Daarom hebben we voorwaarden gesteld waaraan de binneninstallatie moet voldoen. U vindt deze voorwaarden op deze site. Via de link verantwoordelijkheden hieronder vindt u informatie over de in uw woning aanwezige vloerverwarming en vloerkoeling en leest u hoe u hier het beste om mee kunt gaan. Ook lichten we beknopt de werking van de kamerthermostaat toe.

Wijzigen, uitbreiden of vervangen?

In een huis met een aansluiting op ons energiesysteem werkt het installeren, uitbreiden of wijzigen van de (vloer)verwarming of een (kamer)thermostaat net iets anders dan gebruikelijk. Alle wijzigingen of aanvullingen moeten namelijk voldoen aan onze aansluitvoorwaarden. Wij adviseren u veranderingen aan uw verwarmingsinstallatie te laten uitvoeren door of via Warm Kop Grasweg of door een erkend installateur. Die kan namelijk ook de afstelling van uw gehele verwarmingsinstallatie aanpassen aan de verandering. Veranderingen aan de binneninstallatie gaan meestal gepaard met het aftappen van water uit de leidingen. Omdat u niet als enige op het energiesysteem van Warm Kop Grasweg bent aangesloten, verzoeken wij u om uw plannen aan ons te melden voordat u iets verandert. Dan weten we dat er geen lekkage is in het systeem en kunnen we een mogelijk probleem bij andere gebruikers voorkomen.

   verantwoordelijkheden